Serietidning eller vanlig bok? fredag, Aug 13 2004 

 från X3M

Jag tycker mera om vanliga böcker för man kan själv lite fantisera sig in i boken…men va tycker ni?

[Humör:   Ensam ]

Comunity? fredag, Aug 13 2004 

 från X3M

Jag undrar hur många olika ni e me i..jag är själv me i 2 andra o sen denna….

[Humör:   Ängel ]