från X3M

Vad har ni för husdjur?

jag själv har inget husdjur…tyvärr…skulle nog villa ha men….

[Humör:   Energisk ]