från X3M

IMORRON!!! Gud ja kan int vänta! Ingen skola helller imorron för de e eget arb. THANK GOD!!!

Kan int vänta o få träffa Malva o de andra! Och Ellen förstås! De ska bli spännande! :)

Första gången till Sverige utan Leo, om man int räknar med då när han var för liten, konstigt…de känns konstigt…onaturligt…

[Humör: Cool ]