från X3M

men ändå så känns de himla tomt…mitt liv fanns på den sidan och nu slipper jag int in…

Idag måst jag laga på ett skolarbete…orkar int alls…

[Humör:   Tom ]
[ Musik: X3M ]