från X3M

fyy fan(förlåt)!! Att ha skola då e int speciellt min dröm..

Har hussa i nåå åggely…*spyr* Hussa e de ju inge fel på men och ha skola från 2 ti 19.15! de går ju hela fans dagen!

*suck* hatar dehär! Man hinner ju int gö någo annat på hela dagen!

[Humör:   Blä ]