från X3M

Jag räkna alla inlägg jag gjort och sedan alla kommentarer.

Det blev:

Kommentarer: 458
Inlägg: 104

Kommentarer i genomsnitt: 4,4

[Humör:   Effektiv ]