Det finns mycket jag måste lära mig
men jag kan inte lära mig
utan hjälp
så jag önskar
att
ni alla som kan
kommer att hjälpa mig
så mycket ni kan
Vara det stöd jag behöver
och finnas där när jag ber
Krama
Hålla om
Prata med
Allt
Det skulle göra mig väldigt glad
eftersom jag fortfarande är ung och liten
och behöver stöd