Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur.
Vi väljer att älska, inte att upphöra älska.